Gustav Adolfsparken

Gustav Adolfsparken ligger i slutet av Karlavägen, mitt emot kvarteret Garnisonen. Parken är en viktig mötesplats för alla åldrar och används av många skolor och förskolor i området.

Gustav Adolfsparken består av böljande gräsytor med stora uppvuxna träd, planteringar och buskar. Parkens stora lövträd, och då framförallt de äldre ekarna, utgör viktiga livsmiljöer för fåglar och insekter.

Centralt i parken står Gustaf Adolfskyrkan. Området närmast kyrkan och norrut mot Wittstocksgatan tillhör Oscars församling. I parken finns en minnessten som restes 1997 till minne av Svea Livgardes verksamhet på platsen.

En parklek med lekplats och plaskdamm finns i parkens östra del. Det finns totalt tre bollplaner i parken samt en boulebana.

Historik

Gustav Adolfsparken var tidigare en av Djurgårdens skogsbackar och ett antal gamla träd från den tiden finns fortfarande kvar i parken.

Idrottsplats för militären under 1600–1800-talet

År 1670 började området användas för militära ändamål. Platsen kom senare att utgöra Svea Livgardes idrottsplats vilken färdigställdes 1891. Än i dag minner gångvägarna intill kyrkan om de gamla löparbanorna.

Gustaf Adolfskyrkan ritades av arkitekten Carl Möller i nygotisk stil och uppfördes 1892 med stöd från Svea Livgarde.

När de militära aktiviteterna upphörde på Ladugårdsgärdet började området i allt större utsträckning att användas som allmän park.

Staden tog över och utvecklade parken på 1900-talet

År 1946 fick Gustav Adolfsparken sin nuvarande status som allmän park. Året därpå tog staden över skötseln av parken och ännu ett år senare började man rusta upp den.

Lekplatsen anlades 1955 till 1958. År 1961 gjordes en allmän översyn av parken utifrån arkitekten Erik Glemmes idéer och intentioner. Parkleksbyggnaden uppfördes 1966.

Flera upprustningar under 2000-talet

I början av 2000-talet genomfördes en upprustning med förbättringar i parkleken och av parkens gångvägar.

År 2014 till 2015 gjordes ännu en upprustning med en komplettering av belysningen och en översyn av ytorna närmast kyrkan. Trappan från Karlavägen in i parken tillkom i samband med detta. Dessutom byggdes gräsytan vid Östermalmsskolan om med dränering och bevattning för att klara av det höga besökstrycket.

Åren 2015 till 2017 tillkom två bollytor i parken samtidigt som delar av parkleken rustades upp och plaskdammen renoverades.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad