Långholmen

Långholmen är en grön och lummig naturpark med vildvuxen grönska. Parken är en välbesökt promenadpark. Den vackra kulturmiljöbebyggelsen i parken, utblickarna över vattnet och de många fantastiska träden bidrar till Långholmens särpräglade karaktär.

I parken finns flera gamla byggnader. Bland annat finns här det tidigare fängelset som idag är hotell- och vandrarhem. Här finns också Karlshälls gård och Stora Henriksvik, där det finns ett Bellmanmuseum och ett litet café. Det finns totalt sex lokaler på Långholmen med kulturhistoriska lämningar registrerade av Riksantikvarieämbetet. Bland annat en hällristning och en båtlämning i vattnet norr om ön. På Långholmens östra del ligger Mälarvarvet.

På ön finns också lekplaner, idrottsplan, friluftsteater, klippbad, strandbad, koloniträdgårdar, båtbryggor och båtupplagsplatser. Vintertid är det populärt att åka pulka i parken.

Historik

Långholmsparken är en av de bergsparker som anlades i Stockholm runt förra sekelskiftet. I samband med muddring av Pålsundet på 1870-talet täcktes berget med jord och cirka 2 400 träd planterades.

Mer information

Badplatser

Lekplatser

Bollplan

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.15
fredag 08.00–15.15
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad