Örby slottspark

Örby slottspark är en historisk parkanläggning som fungerar som en grön oas för såväl lek som vila. Där finns stora gräsytor, grusgångar, häckar, planteringar, en fontändamm och en plaskdamm. Parken ligger bakom slottet på Örby slottsväg.

År 1674 anlades barockträdgården med blomsterrabatter, hamlade lindar i flerdubbla rader, en karpdamm och grusade gångar. De äldsta träden idag, delar av en lindallé, är troligtvis planterade under 1800-talet. Stockholms stad äger slottsbyggnaden som hyrs ut till en ambassad. Parken närmast slottet är inte öppen för allmänheten.

Den allmänna delen av parken består idag av öppna klippta gräsytor, äldre hamlade lindalléer och symmetriska häck- och buskplanteringar. Centralt finns en liten fontändamm och perennplanteringar. Där finns också en stor rektangulär plaskdamm. Sommartid är parken en populär samlingsplats för solbadare och barnfamiljer.

Konst i parken

I den sydvästra delen av parken finns plaskdammen. Invid plaskdammen finns konstverket ”Skalden Ruben Nilsson” av Bitte Jonasson- Åkerlind från år 1993. Konstverket består av två skulpturer, ett porträtt och en häst- och vagn.


Plaskdammen

Plaskdammen är under renovering. Dammen förses med sittgradänger och trappor som fungerar som sittplatser. Trapporna som leder ned i bassängen utrustas med ledstänger.

Tillgänglighet i parken

Parken är flack och gångvägarna består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor. Gångvägarna plogas inte vintertid och parken saknar belysning.

Karta

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad