Örby slottspark

Örby slottspark är en historisk parkanläggning som fungerar som en grön oas för såväl lek som vila. Där finns stora gräsytor, grusgångar, häckar, planteringar, en fontändamm och en plaskdamm. Parken ligger bakom slottet på Örby slottsväg.

År 1674 anlades barockträdgården med blomsterrabatter, hamlade lindar i flerdubbla rader, en karpdamm och grusade gångar. De äldsta träden idag, delar av en lindallé, är troligtvis planterade under 1800-talet. Stockholms stad äger slottsbyggnaden som hyrs ut till en ambassad. Parken närmast slottet är inte öppen för allmänheten.

Den allmänna delen av parken består idag av öppna klippta gräsytor, äldre hamlade lindalléer och symmetriska häck- och buskplanteringar. Centralt finns en liten fontändamm och perennplanteringar. Där finns också en stor rektangulär plaskdamm. Sommartid är parken en populär samlingsplats för solbadare och barnfamiljer.

Konst i parken

I den sydvästra delen av parken finns plaskdammen. Invid plaskdammen finns konstverket ”Skalden Ruben Nilsson” av Bitte Jonasson- Åkerlind från år 1993. Konstverket består av två skulpturer, ett porträtt och en häst- och vagn.


Plaskdammen

Plaskdammen renoverades under 2020. Bassängen har försetts med sittgradänger som underlättar uppsikt av badande barn. Trapporna som leder ned i bassängen har utrustats med ledstänger. Intill plaskdammen finns uteduschar och stora grönytor för lek.

Tillgänglighet i parken

Parken är flack och gångvägarna består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor. Gångvägarna plogas inte vintertid och parken saknar belysning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad