Krausparken

Krausparken är ett gångstråk mellan Axelsbergs och Mälarhöjdens tunnelbanestationer. Parken kallas ibland för Spårvagnsparken eftersom gångvägen genom parken är anlagd på den gamla banvallen från spårvagnens tid.

Gångstråket är cirka 12 meter brett och 1 kilometer långt och består av en stig med en klippt gräsyta på var sida samt trädplantering och buskage. Stråket omges av växtlighet och villor med trädgårdar på båda sidor. Längs gångstråket ansluter vägar både norr- och söderut.

Historik

Spårvagnens linje 16 trafikerade Mälarhöjden under första hälften av 1900-talet. På många andra ställen i Stockholm har banvallen schaktats bort eller blivit underlag till tunnelbanan. I Mälarhöjden finns banvallen fortfarande bevarad och utgör idag grusgången genom parken, som även är parkens mest framträdande del.

Tillgänglighet

Krausparken har en god tillgänglighet med breda och plana gångvägar.

Mer information

Parken är under upprustning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad