Vårbergstoppen

I Vårberg finns en park som lockar både barn och vuxna i alla åldrar. Här finns spännande lekmiljöer, magnifika utsiktspunkter, fågelskådningsplatser, utegym samt utflyktsplatser med picknickbord och grillar. Allt detta med respekt för parkens natur- och kulturvärden.

Höjder med utsikt

Vårbergstoppen är egentligen två höjder som ligger bredvid varandra i stadsdelen Skärholmens sydvästra kant. Vikingaberget som ligger med utsikt över Vårbyfjärden är Stockholms högsta naturliga punkt 77 meter över vattenytan. Strax bredvid ligger den konstgjorda 90 meter höga Vårbergstoppen.

Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände. En parkväg leder besökaren mot toppen genom en mjuk slingrande och stigande sluttning.

Parkens tre delar

Upplevelsen

Upplevelsen tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet. På norra toppen finns en utsiktsplats för fågelskådning, samt sittplatser med möjlighet att grilla. På södra toppen, även kallad Vikingaberget, finns även här sittplatser och grillar men också ett utsiktstorn och ett gömsle för fågelskådare.

Äventyret

Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer äldre barn. Här finns den stora rutschbanan, två mindre rutschbanor samt det stora kojklotet. Tre mindre kojklot finns nedanför slänten.

Sagoskogen

Sagoskogen är en lekattraktion för de mindre barnen. Här finns bland annat Trollmors kök.

Historik

Mellan åren 1965 och 1982 byggdes Vårbergstoppen av schaktmassor från tunnelbanebygget och utbyggnaden av miljonprogrammens bostäder. Den ursprungliga gestaltningen av Vårbergstoppen initierades av Holger Blom, som var stadsträdgårdsmästare i Stockholm från 1938 till 1971.

Under åren 2019 till 2021 har Stockholms stad, genom projektet Grönare Stockholm, rustat upp Vårbergstoppen för att göra grönområdet mer attraktivt och tryggare för barn och vuxna i alla åldrar, samtidigt som ekologiska värden omhändertagits och förstärkts.

Tillgänglighet

Cykla eller gå gärna till parken eller använd kollektivtrafiken då besöksparkering inte finns på plats än.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.45–15.45
fredag 08.45–14.45
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 24 000 (växel)
E-post
E-post skarholmen@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad