Trudelutten

Trudelutten är en stor kvarterspark som ligger i anslutning till Järvafältet i stadsdelen Kista. Parken är ett populärt besöksmål året om.

I Trudelutten finns mjuka grässlätter och kullar där du kan njuta av en picknick i solen på sommaren och åka pulka på vintern. I parken finns också en fotbollsplan med konstgräs som spolas till en skridskois vintertid.

Parken har varierande lek- och aktivitetsytor för vuxna och barn i olika åldrar. I den övre delen av parken, som ligger närmas bebyggelsen i öst, finns lekmöjligheter för de yngre barnen.

Här finns

  • klätterlek
  • små lekskulpturer
  • en stor plaskdamm.

I mitten av parken finns aktiviteter för de lite äldre barnen så som

  • skateramp
  • fotbollsplan
  • basketplan.

I den nedre delen av parken, som ligger närmast Järvafältet, finns ett utegym. Det är välbesökt och perfekt för den som vill träna utomhus.

Det finns goda bussförbindelser till Trudelutten och även bra och breda gång- och cykelbanor mellan parken och stadsdelarna Rinkeby, Tensta och Husby.

Tillgänglighet

Parken kan användas även under mörkare dagar eftersom den har god belysning i form av strålkastare. Höjdskillnaderna i parken är inte stora och materialen på marken är utvalda för att vara tillgängliga. En del av lekutrustningen är anpassad för barn med nedsatt rörelseförmåga.

Geografi

Trudelutten fungerar som en entré till Kista stadsdel. Parken kan ses som en förlängning på Järvafältet och kopplar samman Rinkeby och Kista. Närheten till Järvafältet gör det enkelt för Trudeluttens besökare att även använda naturmarken för lek.

Norr om Trudelutten byggs studentbostäder, hyresrätter och en förskola. Här ska även Kista ungdomsgård få nya lokaler.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Järva stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 01 000
E-post
E-post jarva@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad