Aspuddsparken

Aspuddsparken är ett större grönområde i stadsdelen Aspudden. Här finns en stor lekplats, en plaskdamm och en parklek med djur. I parken finns också Aspuddens idrottsplats.

Aspuddsparken är en klassisk naturpark med varierad terräng och har ett grönt och skyddat läge.

Parken erbjuder många aktiviteter för barn och ungdomar:

• parklek med djurhållning
• lekplats
• plaskdamm
• kafé
• 7-mannaplan
• 11-mannaplan (Aspuddens idrottsplats).

Historik

Aspuddsparken formgavs ursprungligen under 1950-talet och är idag en av stadens stadsdelsparker. Parken fick sitt namn 1924 och sedan 1949 finns en parklek här.

Tillgänglighet

Genom parken går asfalterade parkvägar och det finns tillgång till sittplatser på olika platser i parken.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Lunchstängt i receptionen 12.00–12.45
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad