Årstabergsparken

Årstabergsparken är en bergspark som sträcker sig genom stadsdelarna Årstaberg och Årstadal mot Årstaskogen. Här finns aktiviteter i alla former för alla åldrar.

Parken har nyligen rustats upp och då anlades nya entréer till området. Det går att nå parken via trappor och hiss från Liljeholmstorget intill Stockholms stadsarkiv samt via en trappväg från Sjöviksbacken, Fredsborgsgatan samt Årstaskogs väg.

Parken består av olika delar:

  • Rävskogen
  • Sjövikskröken
  • Kråkberget
  • Blockriket.

Rävskogen

Rävskogen ligger högt belägen i naturmarken med utsikt över Årstadal. Promenadstråket erbjuder många lekmöjligheter längs vägen, det finns till exempel en trappa uthuggen ur berget och en rutschkana intill gångvägen. I gläntan finns en samlingsplats med skärmtak för de yngsta barnen. På bergets topp finns trädäck med grillmöjligheter. Där finns även ett utsiktstorn i fyra våningar.

Sjövikskröken

Sjövikskröken ligger intill Sjöviksbacken och är en aktivitetsplats.

Här finns
• gungor
• möjlighet att spela basket
• en stor parkouranläggning.

Parkouranläggningen kan även användas som utegym.

Det finns även en samlingsplats med skärmtak och strax intill ligger en hundrastgård och stadsodling. På taket på den närliggande fjärrvärmepumpstationen finns en bollplan med konstgräs. Gångvägar och trappor kopplar samman Sjövikskröken med övriga delar av Årstabergsparken.

Kråkberget

Kråkberget knyter ihop de andra delarna av Årstabergsparken genom en trappväg mot Sjöviksbacken och belysta gångvägar både norrut och mot stadskvarteren i Årstaberg i söder. Här finns möjlighet till lek för barn. Det finns bland annat ett torn i trä med rutschkanor i olika höjder och bredder. Här finns också en samlingsplats med sittbänkar under skärmtak. På den västra delen av Kråkberget har holkar för tornseglare satts upp.

Blockriket

Blockriket ligger i den östra delen av Årstabergsparken och är en naturlekplats med stockar och stenar. Området har även platser för vila och en småbarnslek med bland annat en vattenränna och en klätterdrake. Utmed den närbelägna bollplanen finns en träläktare. Ute på klippan, med utsikt över staden, finns ett träflak med grillplats. Det finns även en hundrastgård.

Naturvärden

Skogen är viktig ur ett ekologiskt perspektiv. Årstabergsparken kopplar ihop Årstaskogen i öster med Trekantsparken och Vinterviken i väster. Staden förstärker detta ekologiska stråk genom att plantera fler träd och skydda det som redan finns.

Historik

Årstadal har vuxit snabbt och när området är färdigbyggt kommer cirka 14 000 invånare att bo här. Naturmarken som sträcker sig genom Årstadal och Årstaberg har kopplats samman och utvecklats till den nya stadsdelsparken; Årstabergsparken.

Tillgänglighet

Naturmarken i parken har tagits tillvara och utformningen av parken utgår från skogen, berget och utsikten. Flera nya entréer, gångvägar och trappor gör naturmarken och parken mer tillgänglig samt kopplar samman parkens olika delar. Området som helhet är starkt kuperat med stora höjdskillnader, även om det finns delar som är mer lättillgängliga.

Mer information

Fredsborgsparkens lekplats

Rävskogens lekplats

Blockrikets öppna bollplan

Aromens multisportplan

Hundrastgård

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad