Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum ligger i närheten av Åkeshovs tunnelbanestation, Åkeshofs slott och entrén till Judarskogen. Arboretumet är både en park och en pedagogisk mötesplats.

Parken omges av en hagtornshäck och innehåller en stor variation av trädarter och perenn- och lökplanteringar. Alla parkens träd har namnskyltar vilket gör att parken även har en pedagogisk funktion.

I parken löper en slingrande gångväg i betong som ansluter till Judarskogen. Längs gångvägen finns flera parksoffor. Det finns även flera mindre slingrande gångvägar som leder dig genom blomsterprakt och gröna oaser. Mitt i parken finns ett bänkbord med ett väderskydd.

Området ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar, eklevande insekter och groddjur. Variationen av trädarter och markskiktet är värdefulla som näringskälla och skydd för insekter och fåglar.

Historik

Parken anlades som ett arboretum under kulturhuvudstadsåret 1998 då ett 60-tal olika trädarter planterades och namngavs på skyltar. Arboretumet rustades upp under 2021.

Tillgänglighet i parken

Området är plant med en hårdgjord gångväg. Belysning och parksoffor finns längs gångvägen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Bromma stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
Långfredagen 7 april – stängt
Påskafton 8 april – stängt
Påskdagen 9 april – stängt
Annandag påsk 10 april – stängt
Telefon
Telefon 08-508 06 000 (växel)
E-post
E-post bromma@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad