Park med gungor, stolar och bord, träd, buskar, gungor och källsorteringskärl. Foto.

Grötfatsparken

Parken grötfatet har stora generösa gräsytor och den ligger väster om Vällingby centrum.

Grötfatsparken omges av gångstråk och flerfamiljshus. Parken ingår i ett större dalstråk tillsammans med Solursparken och Ådalen i sydväst.

Under 2023 rustades parken upp med bland annat ett nytt utegym, ny lekutrustning och nya ytor för spontanlek. Källsorteringskärl sattes också upp för att parken ska hållas fri från nedskräpning. För att öka tryggheten har buskar och träd beskurits och belysningen förbättrats.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
Telefon
Telefon 08-508 04 000 (växel)
E-post
E-post hasselby-vallingby@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad