Poolen i Observatorielunden

Observatorielunden

Observatorielunden ligger utmed Sveavägen och sträcker sig upp mot Observatoriekullen. I parken finns Sveriges första observatorium och Stadsbiblioteket ritat av arkitekt Gunnar Asplund.

Den övre delen av parken ligger på Observatoriekullen, som är en platå på Brunkebergsåsen. Sluttningarna mot omgivningarna är branta och gångsystemet är slingrande med stora träd och öppna gräsytor. Uppe på kullen finns en lekplats, Observatoriet med kaféverksamhet samt sittplatser med utsikt över Vasastans taklandskap.

Den nedre delen av parken ligger utmed Sveavägen och domineras av en damm med rader av pilar längs sidorna. Från åsens sluttning rinner en anlagd bäckfåra ner mot dammen. I slutningen finns också stora öppna gräsytor som är uppskattade för picknick.

Konst i parken

Statyn Kentauren av Sigrid Fridman kröner kullens nordostligaste punkt

Historik

Öppnades för allmänheten under 1900-talet

I mitten av 1700-talet byggdes ett observatorium för astronomisk forskning på Brunkebergsåsen. I samband med detta anlades en park. Parken var länge stängd för allmänheten och först i början av 1900-talet fick Stockholms invånare tillgång till den.

Två stilideal i samma park

Observatorielunden är tydligt indelad i två delar med skilda stilideal. Den övre och äldre delen är en klassisk landskapspark med stora friväxande träd och med ringlande gångvägar och smala stigar längs sluttningen upp till Brunkebergsåsens krön.

Nedanför åsen, mellan Stadsbiblioteket och Handelshögskolan, anlades på 1930-talet en park i funktionalistisk stil ritad av arkitekten Gunnar Asplund. Anläggningen kom att domineras av en stor damm och karaktäriseras av enkelhet och sparsmakad skönhet.

Parkens förnyelse och upprustningar

I samband med att tunnelbanan drogs fram fick stora delar av den nedre delen av parken rivas men återställdes under åren 1951–1952.

Parken och dammen har rustats upp och förnyats i flera omgångar. Senast 2012 rustades bäckfåran och 2014 förnyades planteringarna vid trappanläggningarna mot Kungstensgatan och Gyldéngatan.

Under 2018 utvidgades lekområdet i den övre delen av parken. Numera finns där bland annat en klätterställning i form av en landad luftballong och en lekskulptur som föreställer planeten Jupiter.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad