Eriksbergsparken

Eriksbergsparken är en högt belägen park som trots närheten till den trafikerade Birger Jarlsgatan ändå upplevs som rofylld. Parken är uppskattad som lunch- och picknickplats.

Eriksbergsparken är en kraftigt kuperad park med terrasser i flera nivåer. Den nås från Eriksbergsplan via en stor stentrappa.

Parkens nedre del har en tydligt klassicistisk utformning med räta axlar, kraftfulla stentrappor, blomsterurnor, en damm med fontäner och rosenrabatt. På vardera sida om dammen finns plana gräsytor.

I parkens övre del finns en klippbrant med friväxande buskar och stora träd. Genom klippbranten finns en trappa som förbinder den nedre och övre delen av Eriksbergsgatan med varandra.

Historik

Området kring Eriksbergsparken och Eriksbergsplan bestod långt in på 1800-talet av ett slumområde. Ungefär där Eriksbergsplan ligger idag låg Träsktorget. I nordost låg egendomen Eriksberg som ägdes av Timmermansorden.

Parken växte fram successivt under 1920-talet

Under 1920-talet utvecklades platsen successivt till en park genom sprängning och anläggning av trappor, murar, gångvägar, damm och planteringar. Omkring 1926–1927 avslutades markarbetena med att stödmuren mot Runebergsgatan byggdes. Resultatet blev en anläggning i nordisk klassicistisk stil med en känsla av slottspark.

Upprustad utifrån historiska foton

Sedan parken anlades har den i huvudsak behållit sitt utseende. Två bågformade gröna ytor vid trappans fot togs dock bort i samband med att Birger Jarlsgatans trafikplats omgestaltades.

Parken, som har kulturhistoriska värden, rustades upp 2014 till 2015 med historiska foton som grund. Även dammen renoverades och parken fick helt ny belysning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad