En allé med grönskande fruktträd. I mitten av allén går två tjejer.  I bakgrunden syns höga hus.

Kistagårdsparken

Kistagårdsparken är en välbesökt kvarterspark med aktiviteter för både vuxna och barn. Parken är inspirerad av Kista gårds kulturhistoriska miljö med anor från 1700-talet.

Kistagårdsparken ligger mellan Kista Alléväg och Hanstavägen. Parken är terrasserad där den högsta punkten är uppe vid Kista gård och den lägsta punkten nere vid Hanstavägen. I dagsläget finns ingen verksamhet i huvudbyggnaden på Kista gård som tidigare bland annat har varit en restaurang. Nedanför huvudbyggnaden finns planteringar med fina perenner i olika färger.

En fruktträdsallé leder upp mot Kista gårds huvudbyggnad. I mitten korsas fruktträdsallén av en gångväg med parkbänkar där du kan kan sitta och blicka ner över parken. Intill Kista gård, i den övre delen av parken, finns en lekplats.

På lekplatsen kan barnen

  • klättra
  • balansera
  • åka rutschkana
  • gunga.

Den västra delen av parken, närmast förskolan, är mer oordnad. Här växer både gamla och nyplanterade fruktträd.

Konst i parken

Längs med fruktträdsallén finns bronsskulpturen "Lindarnas anatomi" utformad av Christine Ödlund. Skulpturen är inspirerad av den lindallé som fanns här tidigare.

Historia

Framför Kista gård finns en runsten som sägs ha rests av Kistas äldsta invånare Jovurfrid och Sigvid till minne av deras föräldrar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Järva stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 01 000
E-post
E-post jarva@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad