Mariatorget

Mariatorget är en populär och livfull stadspark som kantas av stora lindar i alléerna där boulespel förekommer. Gångvägarna är av grus med lister av smågatsten. Det finns en lekplats, kiosk och en stadstoalett och i parken.

Konst i parken

Bronsfontänen ”Tors fiske” av Anders Wissler placerades i parken i början på 1900-talet.

Historik

Torget anlades år 1759. Ursprungligen kallades platsen Hornstorget eller Nya torget. År 1768–1958 var namnet Adolf Fredriks torg. Torget anlades ursprungligen som rännarbana och exercisplats och har även varit salutorg.

I slutet av 1800-talet skapades en lummig stadspark med grusgångar och blomsterplanteringar. År 1958 fick parken sin nuvarande form. En mindre ombyggnad av parken genomfördes 1995.

Nya träd planterades och gräsytorna och blomsterplanteringarna utökades. År 2003 utökades den kringliggande buskplanteringen och perenner planterades i mittpartiets fyra hörn. Belysningen i parken uppdaterades 2010.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.15
fredag 08.00–15.15
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad