Ellen Keys park

Ellen Keys park är en grön oas med fina planteringar och sittplatser. Här finns också en sagolik lekplats inspirerad av Ellen Key. Parken har sin huvudentré från Birger Jarlsgatan vid Jarlaplan.

Parken består av tre rum som avgränsas av låga murar av natursten. Parkens östra del sträcker sig mot Karlavägen. Perennplanteringar och klippta lindhäckar omgärdar platsen. Parkbänkar står utmed den låga muren och runt dammen.

I parkens mittdel breder en öppen gräsyta ut sig och under en rad av lindar ligger lekplatsen med tema "Ellen Keys vardagsrum och trädgård". Här finns fantasifulla lekredskap i form av möbler och inredning, som till exempel en stor fåtölj att klättra på, böcker som bildar ett lekhus och en stor kopp med baksand.

I parkens västra del mot Birger Jarlsgatan finns en uteservering och en nedsänkt plantering som ramas in av perennplanteringar och parksoffor.

Konst i parken

I parkens östra del finns en damm som kröns av Sigrid Friedmans staty av Ellen Key (1953). 

Historik

För 150 år sedan låg på denna plats sjön Träsket, en rest av en äldre vattenled mellan Saltsjön och Brunnsviken. Efter hand krympte Träsket till en sumpmark där avfall tippades. På 1800-talet började västra sidan av Träsket bebyggas och runt sjön fanns skjul och odlingar. I slutet av 1800-talet fylldes sjön igen.

Parkens uppkomst och förändringar under 1900-talet

När Borgarskolan byggdes 1930–1932 revs de sista resterna av kåkbebyggelsen. I samband med detta anlades Ellen Keys park enligt nyklassicistiskt gestaltningsideal med planteringar, murar, en plaskdamm, lekplan och sittplatser. Parken hette vid denna tid Jarlaparken.

När Sigrid Friedmans staty av Ellen Key restes 1953 omarbetades formen på parkens övre del till det trädgårdsrum vi ser idag.

Parken rustades upp i samband med att bostäder byggdes i kvarteret Träskfloden 1993–1995. Den tidigare plaskdammen ersattes med en oval plantering och i parkens mitt anlades gräsytor.

I början av 2000-talet döptes parken om till Ellen Keys park.

Upprustningar under 2000-talet

År 2016–2017 utfördes en parkupprustning där parkens nyklassicistiska formspråk tillvaratogs. Den rektangulära formen från 1930-talets damm blev återigen central på den nedre terrassen, men nu som en nedsänkt plantering. Vid Karlavägen behölls 1950-talets utformning men platsen gjordes öppnare och försågs med fler sittplatser. En ny lekplats byggdes under lindallén i parkens mittdel.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad