Bänkar och bord nere vid vattnet i Bellevueparken

Bellevueparken

Bellevueparken ligger i Norrtull bakom Wenner-Gren Center. Parken erbjuder både vattenkontakt och vacker utsikt över staden och Brunnsviken.

Huvudentrén till parken ligger vid Sveaplan där en alléplanterad grusväg löper in till parkens södra del. Här finns öppna gräsytor som vintertid erbjuder pulkabackar om vädret tillåter. Några lekhus, lekdjur och picknickbord gör platsen rolig att besöka med barn. I denna del av parken ligger Bellevuehöjden där du som besökare kan få fin utsikt över Brunnsviken och Stockholms innerstad. Här finns flera historiska byggnader däribland Carl Eldhs ateljémuseum.

Trädbevuxen rullstensås

Norr om Värtabanan består parken av en trädbevuxen rullstensås med slingrande stigar och sittplatser. Här är höjdskillnaderna påtagliga med branta slänter ner mot vattnet.

Stallmästarholmen

En promenadväg löper längs vattnet runt den udde som kallas Stallmästarholmen. Här finns två utflyktsplatser med picknickbord och tak. I denna del av parken finns en fotbollsplan som är tillgänglig för allmänheten när den inte används av fotbollsklubbar. Sedan 2016 finns här en prunkande stadsodling som drivs av föreningen Bellevue Farm.

Historik

Bellevueparken anlades i slutet av 1700-talet efter en plan av Fredrik Magnus Piper, samma arkitekt som planerade Hagaparken. Parken utformades i engelsk stil med utsiktspunkter, pelouser, buskage, trädridåer, alléer och slingrande gångstigar. På 1750-talet byggdes Paschens malmgård uppe på Bellevuehöjden. Ungefär 30 år senare tillkom Sparres träslott som under många år disponerades av den kungliga familjen.

Värtabanan invigdes 1882 och delar än idag Bellevueparken i två delar. I början på 1900-talet uppförde skulptören Carl Eldh sin ateljé på berget nedanför Paschens malmgård. I den sydvästra delen av parken byggdes 1936 Sveaplans gymnasium (numera Socialhögskolan) och på 1950-talet tillkom Wenner-Gren Center.

Upprustning och underhåll

När Norra länken började byggas 2008 grävdes ett schakt strax norr om Wenner-Gren Center. Under åren 2009 till 2014 rustades parken upp med målsättningen att värna det historiska parklandskapet och samtidigt utveckla parken för framtida behov. Gångstigar har tagits fram och träd har återplanterats i enlighet med hur det såg ut på 1700-talet, samtidigt har nya mötesplatser skapats. I och med att den nya intilliggande stadsdelen Hagastaden växer fram förväntas Bellevueparken bli viktig som rekreationsplats för allt fler stockholmare.

Bellevueparken är en del av den Kungliga Nationalstadsparken.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad