Barn klättrar på ett stort stenblock som finns mitt i parken. I bakgrunden kan man skymta ett vattentorn.
Det stora flyttblocket i Sätradalsparken landade i parken under istiden. Uppe i höger hörn skymtar Sätras vattentorn.

Sätradalsparken

Sätradalsparken är en omtyckt stadsdelspark. Parken ligger centralt, nära Sätra centrum, och är en av Skärholmen stadsdelsområdes största parker.

Sätradalsparken ligger i Sätra mellan Skärholmen och Bredäng. I syd kopplar parken till Sätraskogens naturreservat och Mälaren, där Sätrastrandsbadet ligger. Badet är stadsdelsområdets populäraste badplats och har en lång flack sandstrand i västvänd riktning.

I Sätradalsparken hittar du

  • en bana för klättring
  • parkour
  • ett mindre utegym
  • plaskdamm som är igång sommartid
  • sittmöbler
  • en multisportyta med mål, bollplank samt basketkorg som går att spola till skridskobana vintertid
  • ett torg med en scen, sittplatser samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter
  • småbarnslekplats med mindre klätterhus, rutschkanor och sandlek

Det finns även en större öppen grusyta med uppvuxna pilträd som ger skugga. Intill parken finns ett mindre utegym.

Multisportytan i bakgrunden och parkourdel i förgrund.
Parken har en multisportyta och en parkourdel.

Sätradalsparken rustas upp

Tillsammans med invånarna har en plan tagits fram för att fräscha upp Sätradalsparken och arbetet, som påbörjats, beräknas vara klart 2022.

Klätterstället ”Molekylen” kom på plats 1999 och följer med i upprustningen.

Tillgänglighet i parken

Genom parken löper gång- och cykelvägar som är breda och de flesta är asfalterade. Det är få nivåskillnader så du kan enkelt promenera i parken med barnvagn, rullator eller rullstol. I parken finns det även gott om parkbänkar för vila.

Historik

Sätradalen var fram till 1960-talet ett jordbrukslandskap med åkrar, ängar och betesmarker där Sätra gård låg öppet och synligt. Byggnationen av stadsdelen Sätra påbörjades 1964 i samband med att tunnelbanans röda linje växte väster ut. Sammanlagt tog det fyra år att bygga Sätra och Sätradalsparken planerades som ett grönt stråk genom stadsdelen och områdets stora stadsdelspark.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.45–15.45
fredag 08.45–14.45
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 24 000 (växel)
E-post
E-post skarholmen@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad