Tessinparken

Tessinparken ligger på Gärdet och har sin huvudentré från Valhallavägen. Sommartid är parkens särskilt vacker med sina rosplanteringar och sprudlande fontän.

Parkens södra entré mot Valhallavägen utgörs av ett litet torg med lindar och blomsterurnor. Den södra delen av parken är symmetriskt uppbyggd kring en central axel av planteringar och rader av pyramidekar. Parken ramas in av kastanjealléer och promenadstråk.

Stora öppna gräsytor möter fontändammen i parkens mitt. I nära anslutning till fontänen finns ett kafé med uteservering. 

I norr har parken en friare utformning med berghällar och buskar. Här finns en parklek med bollplaner och plaskdamm.

Mot Värtavägen i öster har parken en öppen karaktär med stora gräsytor samt en plats för stadsodling.

Parken ligger inom Kungliga nationalstadsparken där denna är som smalast. Den har därför en mycket viktig uppgift som ekologisk spridningskorridor mellan Norra och Södra Djurgården.

Konst i parken

I anslutning till fontändammen står Olof Thorwald Ohlssons skulptur "Husmorssemester" (1973).

Intill parkens plaskdamm står lekskulpturen "Ägget" (1951) av Egon Möller Nielsen.

Historik

Tessinparken anlades som en del av Gärdesbebyggelsen. Arbetet med parken påbörjades 1932 och fortsatte under hela 1930-talet.

Parkens nedre delar färdigställdes 1937 och följer en nyklassicistisk stil där symmetri och geometriska former har en central roll. Ett syfte med parkens fontän var att den skulle fungera som en pendang till fontänen vid Karlaplan.

Parkens norra del med plaskdammen anlades 1938 till 1939. Här råder istället det mer naturinspirerade och platsanpassade parkideal som kommit att kallas Stockholmsstilen. Parkleken i den norra delen tillkom på 1940-talet.

I slutet av 1960-talet fick entrén mot Valhallavägen en ny utformning i samband med att tunnelbanans röda linje till Ropsten byggdes ut.

Tessinparken är uppkallad efter arkitekterna Nicodemus Tessin den äldre, hans son Nicodemus Tessin den yngre och sonsonen Carl Gustaf Tessin.

Omfattande upprustningar på 2000-talet

Mellan 2008 och 2013 utfördes en mer omfattande upprustning av parken. Entrén vid Valhallavägen fick en ny utformning som tar fasta på det ursprungliga utseendet före tunnelbaneentréns tillkomst. Här blev också luftigare när två rader pelarekar togs bort i den nedre delen. Dammarna, rosenrabatterna och gångvägarna förnyades och belysningen förbättrades i hela parken. Avslutningsvis omgestaltades området vid Blanchegatans tidigare sträckning till en grön parkmiljö.

Under 2017 och 2018 har växterna i parkens norra del kompletterats för att stärka den ekologiska spridningskorridoren.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad