Elektraparken

Elektraparken är en stadsdelspark i Västberga och utgörs till hälften av parkområde och till hälften av naturmark. I parkens hjärta finns en stor öppen gräsyta som inbjuder till lek och aktivitet.

Parken ligger mellan bostäderna i folkparksområdet och företagsområdet Västberga och är cirka 4,7 hektar stor. Entréer till parken finns från alla väderstreck. Genom parkområdet och naturmarken går gångvägar och stigar. Utmed gångvägarna och runtom i parken finns sittplatser. 

På somrarna är den stora gräsytan flitigt använd för olika aktiviteter såsom picknick, träning och bollspel. Det finns också ett område för stadsodling i parken.

Den lätt kuperade naturmarken i parkens östra del består av berghällar och tallskog med inslag av stora lövträd, däribland ekar. Här finns två fornlämningar i form av stensättningar som tyder på att det har funnits en förhistorisk gravanläggning här. I anslutning till naturmarken ligger en ett nybyggt utegym.

I parkens centrala del finns ett område med aktiviteter för olika åldrar. Här finns

  • gungor
  • labyrintlek
  • linbana
  • basketplan.

Vid entrén i parkens västra del finns en hundrastgård.

Parken är ett värdefullt grönområde för de boende och arbetande i stadsdelen. I takt med att det byggs mer i området kommer parken få en allt större betydelse som oas bland bostäder, industri och kontorsbebyggelse.

För närvarande gör Stockholms stad en översyn av Elektraparken eftersom parken är i behov av en upprustning.

Historik

Elektraparken anlades under 1940-talet i samband med att stora delar av stadsdelen bebyggdes med bostäder, mestadels flerbostadshus. Tidigare hade marken tillhört säteriet Västberga Gård.

I områdets nordöstra del fanns under 1900-talets början en Folkets Park som kallades Södra parken eller Västberga folkpark. Folkparken brann till stora delar ner år 1927 och lades ner helt år 1944 då området såldes till Stockholm stad.

Gatunamnen i bostadsområdet norr om parken har uppkallats efter den tidigare verksamheten och området kallas i folkmun för folkparksområdet. Parken och gatan intill fick däremot sina namn från Elektraverken, ett industriföretag som på den tiden var beläget på Västberga Allé. Företaget tillverkade bland annat glödlampor, elektriska hushållsapparater och mätinstrument.

Mer information

Elektraparkens basketlek

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Lunchstängt i receptionen 12.00–12.45
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad