Staty kaniner

Lerkrogsparken

Centralt i Älvsjö centrum finns en nyligen upprustad park för vila och promenader. Lerkrogsparken passar bra för att ta en paus och insupa lite grönska. Den nås från Götalandsvägen eller Spikskogatan.

Lerkrogsparken består av både en anlagd parkmiljö och naturmark. Den anlagda delen inramas av perennplanteringar, häckar och parkbänkar. Där finns en klippt gräsyta för picknick, ett litet vattenspel och skulpturen ”Två kaniner” av Eva Fornåå. Breda grusgångar i parken fungerar även för boulespel. Naturmarken i parken utgörs av en värdefull ekmiljö, med bland annat en jätteek. Parken rustades upp mellan 2017 och 2018.

Byggnader i parken

I parken finns två äldre byggnader. Den ena kallas Doktorsvillan, eller Villa Elfhem, från 1904. Där är idag bostäder. Den andra bygganden är Lerkrogen med anor från 1600-talet som fungerat som landsvägskrog. Nuvarande byggnad återuppfördes 1986 på denna plats och inhyser Brännkyrka hembygdsförening.

En mötesplats

Lerkrogsparken har ett centralt läge och en stor betydelse för stadsbilden. Det är en mötesplats för boende och besökare samt en viktig länk mellan Älvsjö torg och den nybyggda Älvsjöstaden. Parkens anknytning till Lerkrogen och Doktorsvillan ger en historisk karaktär som kontrasterar mot nya Älvsjö torg.

Mellan Lerkrogen och Älvsjö torg finns ett litet stensatt torg med bänkar och en del av konstverket ”Drömmarnas sjö” av Hillevi Berglund. Det är ett stort mörkt stenblock med en blank yta med näckrosblad. Konstverkets övriga tre delar finns i markbeläggningen på Älvsjö torg, på en vägg i resecentrum och ett stenblock vid utgången från stationen mot mässan.

Tillgänglighet

Lerkrogsparken innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är breda, jämna och består av asfalt eller betongplattor. Det finns gott om parksoffor på torget och i parken.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Lunchstängt i receptionen 12.00–12.45
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad