Lilla Blecktornsparken

Lilla Blecktornsparken ligger nedsänkt i förhållande till omgivande gator och ramas in av stora alléträd. Här hittar du utegym, tennis- och bollplan i sydväst och intill Katarina Bangata ligger en stjärnformad plaskdamm.

I parkens mitt finns stora öppna gräsytor och solitärträd. Under gräsytan finns en branddamm. Perennplanteringar finns framför allt i parkens nordöstra delar. Här finns också en byggnad omgärdad av en trätrappa som hyser en restaurang med uteservering på sommaren. I söder avgränsas parken av en naturslänt.

Historik

Lilla Blecktornsparken har fått sitt namn efter malmgården Lilla Blecktornet. Parken började anläggas i slutet av 1920-talet med en stor grusplan och planteringar. År 1945 förändrades parken genom att grusplanen schaktades bort och ersattes med en gräsyta som fungerade för lek.

Ytterligare två bollplaner anlades 1946. Den unika stjärnformade dammen iordningsställdes 1947. Mellan 2015 och 2017 genomfördes en upprustning av parken där bangolfen flyttades, nya planteringar, utegym och lekutrustning tillkom och plaskdammen och bollplanerna renoverades.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad