Mosebacke Torg

Mosebacke Torg är en livfull plats bara ett kvarter från Götgatan. Grusade gångstigar gör torget tillgängligt från flera olika håll. I en grusad rundel omgärdad av klippta häckar finns sommartid ett litet café.

Längs trappan upp mot Fiskargatan finns parksoffor på grusade terrasser med planteringsytor för sommarblommor. Den norra, delen av torget utgörs av en gatstensbelagd oval som omgärdas av ett lågt, konstfullt utsmyckat järnstaket. Längs kanterna finns på några ställen träd, främst pilar och lönnar men även planteringsytor för sommarblommor.

Sommartid placeras blomsterurnor på torget. Den gröna delen av torget består av terrasserade gräsytor med uppvuxna träd och några mindre gullregn.

Konst

I centrum finns en liten fontän med marmorskulpturen ”Systrarna”. Skulpturen av Nils Sjögren placerades på torget 1945.

Historik

Moses Israelsson ägde på 1600-talet en tomt på det område som skulle få namnet Mosebacke Torg. Redan då fanns ett litet torg på platsen. Omkring 1850 blev platsen ett nöjesfält och planteringar började anläggas. År 1857 ödelades stora delar av platsen av brand.

Vid återuppbyggnaden utvidgades torget till sin nuvarande storlek. Samtidigt anlades ett mindre, stenlagt torg med parksoffor och blomsterurnor och torget fick sin nuvarande utformning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.50
fredag 08.00–16.15
Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad