Mosebacke Torg

Mosebacke Torg är en livfull plats bara ett kvarter från Götgatan. Grusade gångstigar gör torget tillgängligt från flera olika håll. I en grusad rundel omgärdad av klippta häckar finns sommartid ett litet café.

Längs trappan upp mot Fiskargatan finns parksoffor på grusade terrasser med planteringsytor för sommarblommor. Den norra, delen av torget utgörs av en gatstensbelagd oval som omgärdas av ett lågt, konstfullt utsmyckat järnstaket. Längs kanterna finns på några ställen träd, främst pilar och lönnar men även planteringsytor för sommarblommor.

Sommartid placeras blomsterurnor på torget. Den gröna delen av torget består av terrasserade gräsytor med uppvuxna träd och några mindre gullregn.

Konst

I centrum finns en liten fontän med marmorskulpturen ”Systrarna”. Skulpturen av Nils Sjögren placerades på torget 1945.

Historik

Moses Israelsson ägde på 1600-talet en tomt på det område som skulle få namnet Mosebacke Torg. Redan då fanns ett litet torg på platsen. Omkring 1850 blev platsen ett nöjesfält och planteringar började anläggas. År 1857 ödelades stora delar av platsen av brand.

Vid återuppbyggnaden utvidgades torget till sin nuvarande storlek. Samtidigt anlades ett mindre, stenlagt torg med parksoffor och blomsterurnor och torget fick sin nuvarande utformning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.15
fredag 08.00–15.15
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad