Husarviksparken

Husarviksparken är en av flera nya parker i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Parken ligger intill Husarvikens vatten och Norra Djurgårdens naturmarker.

Husarviksparken är en triangelformad park med en öppen central gräsyta. Längs parkens östra sida löper en träbrygga som avslutas i Husarviken. Utmed Fågelhundsgatan löper en träbeklädd betongmur och en perennplantering. 

Parken ansluter mot flera andra parker och naturområden, bland annat Husarviken med Norra Djurgården och Husarviksstråket i norr samt Jaktparken och Jaktgatan i söder. Parken fyller en viktig funktion som grön länk mellan Norra Djurgårdens naturmarker och Hjorthagsparken.

Konst i parken

Närmast Jaktgatan står konstverket "108 källor" av Eva Löfdahl. Konstverket invigdes 2017.

Historik

Parken ligger inom stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och anlades 2015.

Platsen var tidigare en del av gasverksområdet som varit stängt för allmänheten. Nu har området sanerats, efter tidigare industriell verksamhet, och bostadsbyggandet är i full gång.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad