Fotbollsplanerna i Vasaparken

Vasaparken

Vasaparken ligger centralt i Vasastaden. Parken är, och har länge varit, en viktig mötesplats för alla åldrar. Parkleken, bollplanen och skridskobanan är mycket uppskattade och välbesökta.

I den östra delen av Vasaparken finns generösa gräsytor och en större bollplan med konstgräs. Vintertid spolas bollplanen till en konstfrusen skridskobana. I denna del av parken finns gångstråk med sittbänkar, bouleplaner, två kaféer, perennplanteringar och en minigolfbana. Nära Dalagatan ligger Astrid Lindgrens terrass med utsikt över bollplanen och parken.

Den västra delen av Vasaparken består av platser av mer naturlik karaktär med böljande gräsytor, stora träd och slingrande gångstråk. Här finns parkleken som domineras av en stor orangefärgad gummikulle och en mångfald av olika lekredskap. I de västra delarna av parken finns en hundrastgård och ett utegym.

På höjden i söder ligger Glemmes terrassträdgårdar med stenmurar och perennplanteringar.

Konst i parken

Vid en av parkentréerna från Torsgatan står Gottfrid Larssons bronsskulptur Arbetaren.

Historik

En park för sport och lek

Vasaparken anlades kring förra sekelskiftet för idrott, lek och promenader. En oval idrottsplan var då ett nytt inslag i Stockholm och grupper av barrträd insprängda mellan lövträdsdungarna utgjorde ett tidstypiskt fenomen. Därutöver anlades stenpartier och en spegeldamm.

Den första lekplatsen anlades 1911. Denna har sedan 1930-talet varit en av stadens mest populära parklekar.

År 2007 tilldelades Vasaparken Sienapriset, som är Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

Terrassträdgårdarna av Erik Glemme

I parkens västra del i anslutning till Torsgatan anlades på 1940-talet tre terrassträdgårdar med murar av grovhuggen granit och betongytor med reliefer. Denna anläggning som skapades av arkitekten Erik Glemme är unik och representerar den parkkonst, kallad Stockholmsstilen, som vid den tiden gjorde Stockholms parker kända i världen.

Upprustningar under 2000-talet

Mellan åren 2003 till 2006 genomfördes en omfattande upprustning av Vasaparken. Bland annat anlades Astrid Lindgrens terrass i parkens nordöstra hörn nära hennes hem på Dalagatan. Parkleken moderniserades och konstgräsplanen som vintertid omvandlas till isbana tillkom.

År 2011 öppnade Sven-Harrys konstmuseum och i samband med det förnyades det angränsande området av parken.

Karta

Läs även

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
Alla helgons dag 6 november – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norrmalm@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad