Tantolunden

Tantolunden är en lummig bergspark som domineras av stora träd och mycket vegetation, breda och generösa gångvägar. Parken är en av Södermalms mest välbesökta parker och fungerar som en viktig länk mellan Ringvägen och Årstaviken.

Här finns badplats, lekplats, hundrastgård, bollplaner och utegym.
Känslan av natur och topografin i parken ger den en naturlig uppdelning i olika rum.

Parken ligger inom en av de värdekärnor som riksintresset för kulturmiljövård pekat ut. Den är med sina många stora träd och blandning av funktioner en av Södermalms viktigaste parker.

Aktuellt

Nu bygger vi en ny discgolfbana

Från den 15 juli 2024 byggs en ny discogolfbana i Tantolunden. Byggtiden beräknas bli ett par veckor. Du kan spela på hål 2–5 på den gamla banan under byggtiden.

Den nya banan blir en 5-hålsbana, med en ny placering. Startplats blir i närheten av entrén på Ringvägen, vid skogspartiet bakom husbilscampingen. Anledningen till förändringen är att den gamla banan ligger där många människor vistas eller passerar, vilket innebär en skaderisk för andra parkbesökare.

Det har funnits discgolf i Tantolunden sedan 1980-talet. 2016 byggdes banan senast om.

  • Banan är gratis att spela på.
  • Du behöver ta med dig egna discar.

Varmt välkommen!

Historik

Tantolunden är en av stadens viktiga bergsparker. Den anlades i slutet av 1800-talet efter Albert Lindhagens stadsregleringsplan. Mer än 2 000 träd planterades och gräsmattor anlades. Vid sekelskiftet beslutades att Tantolunden skulle bli en lek- och idrottspark. En idrottsplan anlades mitt i parken och lekytor ordnades mot Ringvägen.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad