Tantolunden

Tantolunden är en lummig bergspark som domineras av stora träd och mycket vegetation, breda och generösa gångvägar. Parkens är en av Södermalms mest välbesökta parker och fungerar som en viktig länk mellan Ringvägen och Årstaviken.

Här finns badplats, lekplats, hundrastgård, bollplaner och utegym.
Känslan av natur och topografin i parken ger den en naturlig uppdelning i olika rum.

Parken ligger inom en av de värdekärnor som riksintresset för kulturmiljövård pekat ut. Den är med sina många stora träd och blandning av funktioner en av Södermalms viktigaste parker.

Historik

Tantolunden är en av stadens viktiga bergsparker. Den anlades i slutet av 1800-talet efter Albert Lindhagens stadsregleringsplan. Mer än 2000 träd planterades och gräsmattor anlades. Vid sekelskiftet beslutades att Tantolunden skulle bli en lek- och idrottspark. En idrottsplan anlades mitt i parken och lekytor ordnades mot Ringvägen.

Utveckling

I Parkplan Södermalm finns information om hur staden arbetar med att bevara, vårda och utveckla parken.

Uppdaterad