Stora Blecktornsparken

Stora Blecktornsparkens fria öppna gräsytor gör den populär för spontanidrott och bollek. I parkens nordvästra del ligger en parklek med öppen förskola med djurhagar för parklekens djur.

Parken har många stora och värdefulla träd, framförallt i sluttningen upp mot Blecktornsområdet. I sydväst finns ett område av naturkaraktär med en fin promenadväg över klipporna.

Historik

Parken har fått sitt namn efter fastigheten Stora Blecktornet som uppfördes på 1770-talet. Parken började användas som lekplats på 1930-talet. År 1985 då parkleken i Lilla Blecktornsparken lades ner påbörjades byggandet av en ny parklek i Stora Blecktornsparken.

En ny parkleksbyggnad byggdes och en djurlek anlades. I början på 1990-talet fick parken förbindelse med Tullgårdsparken väster om Hammarby IP och dessutom byggdes en trappa ner till bostäderna i Norra Hammarbyhamnen. Parken rustades 2013.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad