Stora Blecktornsparken

Stora Blecktornsparkens fria öppna gräsytor gör den populär för spontanidrott och bollek. I parkens nordvästra del ligger en parklek med öppen förskola med djurhagar för parklekens djur.

Parken har många stora och värdefulla träd, framförallt i sluttningen upp mot Blecktornsområdet. I sydväst finns ett område av naturkaraktär med en fin promenadväg över klipporna.

Historik

Parken har fått sitt namn efter fastigheten Stora Blecktornet som uppfördes på 1770-talet. Parken började användas som lekplats på 1930-talet. År 1985 då parkleken i Lilla Blecktornsparken lades ner påbörjades byggandet av en ny parklek i Stora Blecktornsparken.

En ny parkleksbyggnad byggdes och en djurlek anlades. I början på 1990-talet fick parken förbindelse med Tullgårdsparken väster om Hammarby IP och dessutom byggdes en trappa ner till bostäderna i Norra Hammarbyhamnen. Parken rustades 2013.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.15
fredag 08.00–15.15
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad