Lindalléer vid Kristinebergs slottspark.
Foto: AJ Landskap.

Kristinebergs slottspark

Denna park ligger i anslutning till Kristinebergs slott och har anor från 1600-talet. Parken har förnyats i samband med stadsutvecklingen på Nordvästra Kungsholmen. I parken finns en mycket omtyckt lekplats.

På den södra sidan av slottet ligger Äppelparken med olika fruktträd i raka rader som sträcker sig från slottsbyggnaden. I delar av slottet huserar Kristinebergsskolan och andra delar fungerar som privatbostäder. Stora värdefulla ekar finns i de omgivande sluttningarna.

I den sydligaste delen av parken finns en anläggning för bangolf. Bangolfen har ett litterärt tema inspirerat av de omkringliggande kvarteren där gatorna är döpta efter kända svenska författare.

På slottets norra sida finns den historiska axeln med dubbla lindalléer delvis kvar. Parken avgränsas mot intilliggande Kristinebergs idrottsplats. Bredvid allén ligger den mycket omtyckta lekplatsen som kallas "Uggleparken". Lekplatsen kallas ofta så eftersom den kännetecknas av två stora ugglor i trä.

Historik

År 1647 gav drottning Kristina slottsparken i gåva till general Lennart Torstensson för hans insatser under 30-åriga kriget. Torstensson lät uppföra ett mindre lustslott med tillhörande barockträdgård. Lindallén härstammar från denna tid och den sträckte sig ursprungligen ända ner till Ulvsundasjön. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes i mitten av 1700-talet efter att gården sålts till handelsmannen Roland Schröder.

Från prinsbostad till skolverksamhet

Under 1860-talet fick parken sitt nuvarande namn i samband med att prins August av Dalarna ägde och bodde på gården.

Prins August sålde sedan egendomen vidare till Frimurarordern som drev barnhem på slottet. I samband med detta byggdes de nuvarande flyglarna som innehöll lektionssalar, sovsalar, verkstäder, kök och matsal. Gymnastiksalen i trä byggdes år 1887.

Barnhemmets fastighet såldes år 1928 till Stockholms stad och slottsbyggnaden har sedan dess hyrts ut som privatbostad. Sedan köpet av barnhemmet har också olika typer av skolverksamhet bedrivits i de båda flyglarna.

Parkens utveckling under 1900- och 2000-talet

På 1930-talet anlades Kristinebergs idrottsplats och området runt parken bebyggdes med flerbostadshus. En lekplats anlades 1934–1935 i sydvästra delen mot Nordenflychtsvägen.

I samband med att Tranebergsbron byggdes 1934 skars de södra delarna av parken av och 1960 drogs Essingeleden genom parkens östra delar. Parken är således mycket mindre idag än när den först anlades.

En upprustning av delar av parken utfördes 2013 med nya träd, ny belysning, möblering och lekplats.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 08 000 (växel)
E-post
E-post kungsholmen@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad