Årsta holmar

Årsta holmar upplever du från Eriksdalslunden vid Årstavikens strandpromenad där holmarna ligger som blickfång mitt i Årstaviken. Årsta holmar utgörs av tre holmar. Alholmen i väster, Bergsholmen i mitten och Lillholmen i öster.

Årstabroarna passerar över Alholmen och har sina bropelare där. De två andra holmarna har det största naturvärdet med lövdominerad urskog som fått utvecklas fritt under flera decennier, men även ängar och skärgårdslandskap.

Den vilda karaktären med hängande träd ut i vattnet förtydligas av kontrasten mot de raka brofästena och den vackra 1700-talsgård som ligger nästan under Årstabron.
På Årsta holmar finns kulturhistoriska spår av ett äldre park- och odlingslandskap. Bland annat syns rester av den tidigare engelska parken i form av grova ädellövträd, prydnadsbuskar och slingrande stigar.

Flera bebyggelselämningar från växthus och annan gårdsbebyggelse finns också på ön. Vid Alholmens nordvästra strand finns ett äldre bryggfäste och i vattnet runt holmarna finns ett antal lämningar efter fartyg. Årsta holmar nås via färjeförbindelse från första augusti till sista september. 

Historik

Gården på Årsta holmar byggdes med orangeri och fruktträdgård i mitten på 1700-talet som bostad till Christer Robsahm som också startade Sockerbruket. Gården fungerade sedan under många år som sommarställe till flera olika ägare. Under den första hälften av 1900-talet bodde en familj permanent här och hade växthus och diverse odlingar.

Mellan 1926 och 1934 var holmarna en egen stadsdel men ingår nu i Södermalms stadsdelsområde. Numera är gården privatägd och används för konferensverksamhet och utbildning av vårdpersonal. År 2018 inrättades naturreservat i Årstaskogen och Årsta Holmar.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad