Årsta holmar

Årsta holmar upplever du från Eriksdalslunden vid Årstavikens strandpromenad där holmarna ligger som blickfång mitt i Årstaviken. Årsta holmar utgörs av tre holmar. Alholmen i väster, Bergsholmen i mitten och Lillholmen i öster.

Årstabroarna passerar över Alholmen och har sina bropelare där. De två andra holmarna har det största naturvärdet med lövdominerad urskog som fått utvecklas fritt under flera decennier, men även ängar och skärgårdslandskap.

Den vilda karaktären med hängande träd ut i vattnet förtydligas av kontrasten mot de raka brofästena och den vackra 1700-talsgård som ligger nästan under Årstabron.
På Årsta holmar finns kulturhistoriska spår av ett äldre park- och odlingslandskap. Bland annat syns rester av den tidigare engelska parken i form av grova ädellövträd, prydnadsbuskar och slingrande stigar.

Flera bebyggelselämningar från växthus och annan gårdsbebyggelse finns också på ön. Vid Alholmens nordvästra strand finns ett äldre bryggfäste och i vattnet runt holmarna finns ett antal lämningar efter fartyg. Årsta holmar nås via färjeförbindelse från första augusti till sista september. 

Historik

Gården på Årsta holmar byggdes med orangeri och fruktträdgård i mitten på 1700-talet som bostad till Christer Robsahm som också startade Sockerbruket. Gården fungerade sedan under många år som sommarställe till flera olika ägare. Under den första hälften av 1900-talet bodde en familj permanent här och hade växthus och diverse odlingar.

Mellan 1926 och 1934 var holmarna en egen stadsdel men ingår nu i Södermalms stadsdelsområde. Numera är gården privatägd och används för konferensverksamhet och utbildning av vårdpersonal. År 2018 inrättades naturreservat i Årstaskogen och Årsta Holmar.

Gratis båttur till Årsta holmar

Mellan den 2 augusti och den 27 september 2023 kan du åka gratis båt till och från Årsta holmar. Turen tar runt 10 minuter.

  • Onsdagar klockan 09.00-18.45
  • Söndagar klockan 09.00-18.45

Den första turen går från Tantolunden klockan 09.00, bryggan nedanför Tantogatan 75. Den sista turen går från Årsta holmar klockan 18.45. Varje ny tur från Tantolunden startar normalt varje heltimme.

Maximalt 12 passagerare per tur. Om fyra personer inte kommer med båten, i en av riktningarna, gör båten en extratur utöver ordinarie tidtabell.

Observera att det inte finns tillgång till toaletter på Årsta holmar.

Hundar måste hållas kopplade inom naturreservatet.

Större grupp eller sällskap? Det finns möjlighet att boka en separat tur på egen bekostnad. Ring: 070-648 85 10.

Vid frågor, kontakta Södermalms stadsdelsförvaltning.

Telefon: 08-508 12 000
E-postadress: soder@stockholm.se
 
Trevlig resa!

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.50
fredag 08.00–16.15
Avvikande öppettider
Julafton 24 december – stängt
Juldagen 25 december – stängt
Annandag jul 26 december – stängt
Nyårsafton 31 december – stängt
Nyårsdagen 1 januari – stängt
Trettondagen 6 januari – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad