Målarparken

Målarparken är en central liten fickpark intill Medborgarhuset i Alvik. Intill parken ligger Alviks tvärbanestation.

Närmast Medborgarhuset finns en bred entréyta av betongplattor som kantas av planteringsytor. Gångvägarna löper mellan parkens entréer längs Gustavslundsvägen och Medborgarhusets entré. De omges av planteringsytor, klippta gräsytor och buskar. Utmed gångvägarna finns också belysning och sittplatser. I parkens västra del mynnar en av gångvägarna ut i en sittrundel där ett konstverk står. Ytan omges av perennplanteringar och parksoffor.

I och längs utkanten av parken växer flera träd, bland annat prydnadsapel. I planteringsytorna växer flera buskar, perenner och lökväxter. 

I parken finns också en kiosk med uteservering mot gatan. 

Konst i parken

Statyn Ekvilibrium som föreställer en graciös hind av konstnären Ragnhild Alexandersson från 2001.

Tillgänglighet i parken

Parken innehåller få nivåskillnader. Gångvägarna är hårdgjorda eller består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor. Belysning finns längs gångvägarna samt gatorna intill. Parken har ett centralt läge med god kontakt med omgivningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Bromma stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 06 000 (växel)
E-post
E-post bromma@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad