En bro över vattnet leder till en udde.
Foto: AJ Landskap.

Luxparken

Luxparken ligger på Lilla Essingen och är en del av strandpromenaden längs öns östra del. Här får du som besökare fina utblickar över Mälaren och Långholmen.

I parkens norra del finns en stor kulle med naturmark och vid foten av kullen finns en bollplan och en lekplats. I söder finns gräsytor för lek, solbad, picknick och grillning. Det finns en liten bro över till en udde med gångvägar och sittplatser. I parkens södra del finns också en kajplats.

Konst i parken

I parken står konstverket Dansen kring granen (1990) av Fibben Hald.

Historik

Luxparken utformades av landskapsarkitekten Erik Glemme och anlades redan 1938. Den var då huvudsakligen utformad för lek och bollspel. Namnet härstammar från kvarteret Lux och AB Lux (numera Electrolux) industrianläggningar som tidigare fanns i närheten.

Upprustningar under 2000-talet

År 2006 genomfördes en omfattande förnyelse i samband med att nya bostäder byggdes i Luxområdet och parken utökades genom att båtuppläggningsplatsen flyttades till annan plats på ön. Strandpromenaden gjordes inbjudande med ny strandskoning och blommande perennplanteringar. En ny bro anlades över viken, lekplatsen rustades upp och nya bryggor byggdes.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–fredag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Pingstdagen 5 juni – stängt
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 24 juni – stängt
Midsommardagen 25 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 08 000 (växel)
E-post
E-post kungsholmen@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad