Gångväg genom Melonparken. Omgivande träd och gräs. Bänkar, lykstolpar och en lekplats. Foto.

Melonparken

Melonparken är en av Hässelbys stora parker. Den utgörs av ett långsträckt dalstråk mellan Hässelby Gård och Hässelby strand.

Parken har stor öppna gräsytor med ståtliga tallar och björkar. Norr om parken finns ett naturområde. En parkväg löper genom parken och korsas av flera mindre parkvägar. Melonparken har en lekplats med gungor och klätterställningar. Intill lekplatsen finns en asfalterad yta med två basketkorgar och fyra boulebanor med sittplatser.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
Julafton 24 december – stängt
Juldagen 25 december – stängt
Annandag jul 26 december – stängt
Nyårsafton 31 december – stängt
Nyårsdagen 1 januari – stängt
Trettondagen 6 januari – stängt
Telefon
Telefon 08-508 04 000 (växel)
E-post
E-post hasselby-vallingby@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad