Blommor och planteringar framför lusthus

Tegnérlunden

Tegnérlunden ligger i Vasastaden. Parken är kanske mest känd för Carl Eldhs pampiga staty av August Strindberg och för att den figurerar i flera av Astrid Lindgrens böcker.

I parken finns många gamla och värdefulla träd. Slingrande gångvägar följer terrängen och ger möjligheter till fina promenader trots den begränsade ytan.

Högt uppe och centralt i parken står en brunnspaviljong. Ur paviljongens mitt finns en konstgjord källa vars vatten rinner via en vacker bäckfåra kantad av en frodig perennplantering och vidare till en plaskdamm. En liten stenvalvsbro leder över bäckfåran.

Intill dammen ligger en lekplats för mindre barn. I parkens norra del ligger en blomstergård med pergola, sittplatser och perennplanteringar.

Konst i parken

Carl Eldhs staty av August Strindberg sattes upp i parkens övre del 1942.

Sedan 1996 finns en bronsskulptur som föreställer Astrid Lindgren här, skapad av konstnären Maja Lisa Alexandersson. Flera av Astrid Lindgrens böcker, bland andra Mio min Mio, utspelar sig i Tegnérlunden.

Historik

Tegnérlunden är en av Stockholms karaktäristiska bergsparker och anlades på 1890-talet. Parken utformades efter rådande ideal med slingrande gångvägar, stora träd och blomsterplanteringar.

Erik Glemme designade parken på 1940-talet

Under 1940-talet byggdes parken om efter ritningar av den kände landskapsarkitekten Erik Glemme. Då tillkom brunnspaviljongen, en konstgjord bäckfåra och en plaskdamm i oregelbunden form. Gångsystemet förenklades till förmån för större och mer lättskötta gräsytor och en lekplats anlades för att främja barns möjligheter till rekreation. 

Upprustningar under 2000-talet

År 2006 anlades en ny trappa från Tegnérgatan upp till parken.

Under åren 2011 till 2012 genomfördes den senaste upprustningen av parken och lekplatsen. Då tillkom ny belysning, ytterligare konstbevattning installerades och bäckfåran förnyades. Även Brunnspaviljongen och pergolan vid blomstergården i den norra delen renoverades.

År 2014 rustades brunnspaviljongen upp och de stora lindarna runt paviljongen byttes ut.

Karta

Läs även

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
Alla helgons dag 6 november – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norrmalm@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad