Öppna gräsytor och stora gamla träd

Spökparken

Spökparken ligger i Vasastaden och har sina huvudentréer från Drottninggatan och Holländargatan. Parken är omtyckt för sin lummighet och spännande historia. I parken finns en malmgård och ett lusthus från 1700-talet.

Parken är en fridfull oas som ligger skyddad från omkringliggande gator. Mot Holländargatan och Rådmansgatan är parken avgränsad av murar och staket. I övrigt är parken omgärdad av bebyggelse, däribland malmgården Schefflerska palatset.

Spökparken är omtyckt för sina öppna gräsytor och mäktiga gamla träd, här växer bland annat bok och ask. I den södra delen av parken finns två mindre parkrum med sittplatser och planteringar med perenner och sommarblommor.

Historik

Så fick Spökparken sitt namn

Parkens namn hänger ihop med att det Schefflerska palatset också kallas “Spökslottet”. Det namnet sägs komma ifrån att det år 1840 inträffade ett ras som gjorde att en grav i den norra delen av parken öppnades och blev synlig. Vems grav det var vet man inte, men händelsen gav upphov till vilda fantasier.

En annan förklaring till namnet är att en tidigare ägare, som ansågs grym och elak, sägs spöka i slottet.

Parkens utveckling från 1700-talet och framåt

Det Schefflerska palatset uppfördes som bostad omkring år 1700 av handelsmannen Hans Petter Scheffler. Den strama och symmetriska grundplanen med lusthuset och en tydlig mittaxel härstammar från 1700-talets barockideal.

I slutet av 1800-talet byggdes parken om i den då rådande romantiska stilen med slingrande gångvägar och stora friväxande träd.

Malmgården och parken var i privat ägo fram till 1924 då de donerades till Stockholms universitet.

På 1940-talet, under Holger Bloms tid som stadsträdgårdsmästare, anlades en lekplats och en kryddträdgård i parkens södra del samt en ny entré med trappa från Holländargatan.

År 1991 överfördes ansvaret för parken från staten till Stockholms stad och en omfattande upprustning genomfördes. Den senaste upprustningen genomfördes 2009.

Spökparken är byggnadsminnesmärkt

Spökparken är en av få byggnadsminnesmärkta parker i Stockholm och utgör värdekärna inom riksintresset för kulturmiljövård Stockholms innerstad med Djurgården. Parkens kulturhistoriska värde grundar sig på de tydligt läsbara historiska lagren från olika sekel.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad