Utsikt från Vanadislunden mot Vasastan

Vanadislunden

Vanadislunden ligger i stadsdelen Vasastaden. Parken sträcker sig upp på en höjd där du som besökare har fin utsikt över stadens takåsar.

Vanadislunden ligger på en del av Brunkebergsåsen och är en av Stockholms karakteristiska bergsparker. Parken kännetecknas av sina stora träd och böljande gräsmattor vilket gör den populär för picknick och parkhäng.

På den högsta punkten av Vanadislunden ligger en vattenreservoar och strax norr om den finns en lekplats med klätterställning, gungor med mera. På höjden av parken finns en uppskattad hundrastgård. 

I den södra delen av parken finns Vanadisbadet som är ett utomhusbad som är öppet sommartid. Nedanför badet och Stefanskyrkan finns en större lekplats och ett utegym som är viktiga mötesplatser i denna del av staden. På lekplatsen finns bland annat en lekbro med rutschkana, gungor och sandlåda.

Konst i parken

På parkens höjdpunkt finns konstverket Flicka i aftonsol av skulptören Anders Jönsson.

Historik

Vanadislunden anlades under en längre tid

Vanadislunden började anläggas i mitten av 1880-talet på den plats som tidigare kallades Ormträskhöjden. Området tillhörde vid denna tid Stockholms fattiga utmarker och traktens öknamn Sibirien lever fortfarande kvar.

Under flera år kördes oräkneliga hästlass med matjord och sopor till platsen för att skapa de böljande sluttningarna ner från åsen och för att iordningställa ytor för de tusentals träd som sedan skulle planteras.

År 1903 var stora delar av parken klar, dock var alla plantor mycket små och det tog nästan en hel generation innan parken blev grön och lummig.

De flackare parkytorna närmast Frejgatan, inklusive den södra entrén i hörnet mot Sveavägen, tillkom först på 30-talet i samband med att Vanadisbadet anlades.

Vattenreservoaren och Stefanskyrkans tillkomst

Sedan 1879 har det funnits en vattenreservoar på höjden i parken. År 1910 byggdes den dåvarande reservoaren ut och fick det utseende den har idag.

Stefankyrkan som ritades av arkitekten Carl Möller stod färdig 1904. 

Nödbostäder och andra anläggningar i parken

I samband med den stora bostadsbrist som rådde i Stockholm i slutet av 1910-talet byggdes nödbostäder i parkens norra del. En del av dessa används som bostäder än idag.

På senare år har flera tekniska anläggningar sprängts in i berget under parken. En hotellanläggning har tillkommit i anslutning till Vanadisbadet.

Upprustningar under 2000-talet

I parken har flertalet gångvägar och trappor renoverats under de senaste åren. Den nedre lekplatsen genomgick en större förnyelse 2013.

Vanadisbadet renoverades och återinvigdes 2014 efter att ha hållit stängt i många år.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 09 000 (växel)
E-post
E-post norra.innerstaden@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad