Starboparken

Starboparken är en del av ett grönt stråk som går genom hela Nälsta, parallellt med Nälstastråket. Här finns en stor gräsyta med träd och buskar, en parklek och bollplan.

Ny provtagning i Starboparken

Under våren och sommaren tas nya prover på de platser i Starboparken där det finns föroreningar för att identifiera och analysera eventuella åtgärder. Parken är öppen som vanligt under tiden.

I den nordöstra delen av parken ligger parkleken omgiven av karaktäristiska träddungar. Parkleken rustades upp under 2022 med ny lekutrustning, bland annat

• nya gungställningar
• klätterställning
• småbarnslek.

Centralt i parken finns den stora gräsytan med spridda träd och buskar. Där växer bland annat pil, björk, sälg och kastanj.

I parkens västra del ligger en inhägnad och belyst bollplan av grus.

Mer information hittar du på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings Facebooksida.

Tillgänglighet

Området är generellt plant med asfalterade gångvägar. Det finns parksoffor utplacerade längs med flertalet av gångvägarna. Parken i sig är inte belyst men de asfalterade gångvägarna som löper runtomkring parken är belysta.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Öppet just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 04 000 (växel)
E-post
E-post hasselby-vallingby@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad