Långbroparken

Långbroparken är en vacker grön oas som anlades i början av 1900-talet som en sjukhuspark. Den har ett varierat folkliv och används till lek, picknick, löpträning och promenader. Parken ligger på gångavstånd från Fruängens centrum, med huvudentré från Mickelsbergsvägen.

Centralt i parken finns en stor avlång prydnadsdamm med fontäner. Runt dammen löper gångvägar som kantas av perennplanteringar. Intill gångvägarna finns flera parksoffor med utblickar mot dammen och ett lusthus med bänkar.

I parken finns också öppna gräsytor för picknick och lekar, samt en asfalterad basketplan. En stor nedsänkt gräsyta kantas av alléer med bland annat hängalm, pyramidalm och pyramidpoppel. I de äldre byggnaderna runtom parken finns flera verksamheter, bland annat café och restaurang. Ett större naturområde med bland annat gamla ekar finns i den östra delen av parken. Även i den västra delen mot Vantörsvägen finns naturmark med ekar.

Den södra delen består av en öppen gräsyta som kantas av flerfamiljshus, radhus, sim- och idrottshall och en förskola.

Historik

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärdsdag 13 maj – stängt
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Felanmälan

Rapportera nedskräpning, trasiga lekredskap eller andra fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad