Långbroparken

Långbroparken är en vacker grön oas som anlades i början av 1900-talet som en sjukhuspark. Den har ett varierat folkliv och används till lek, picknick, löpträning och promenader. Parken ligger på gångavstånd från Fruängens centrum, med huvudentré från Mickelsbergsvägen.

Centralt i parken finns en stor avlång prydnadsdamm med fontäner. Runt dammen löper gångvägar som kantas av perennplanteringar. Intill gångvägarna finns flera parksoffor med utblickar mot dammen och ett lusthus med bänkar.

I parken finns också öppna gräsytor för picknick och lekar, samt en asfalterad basketplan. En stor nedsänkt gräsyta kantas av alléer med bland annat hängalm, pyramidalm och pyramidpoppel. I de äldre byggnaderna runtom parken finns flera verksamheter, bland annat café och restaurang. Ett större naturområde med bland annat gamla ekar finns i den östra delen av parken. Även i den västra delen mot Vantörsvägen finns naturmark med ekar.

Den södra delen består av en öppen gräsyta som kantas av flerfamiljshus, radhus, sim- och idrottshall och en förskola.

Historik

 

Odlarförening

I Långbroparken finns en gemensamhetsodling. Odlingsplatsen är just nu under utveckling. Odlingen har inte enskilda lotter utan sker gemensamt och alla är välkomna att delta. Syftet är att skapa en ny trivsam målpunkt som ska tillföra såväl estetiska som sociala värden till parken.

Naturvärden

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Lunchstängt i receptionen 12.00–12.45
Telefon
Telefon 08-508 22 000 (växel)
E-post
E-post hagersten-alvsjo@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad