Vitabergsparken

Vitabergsparken är en kuperad naturpark med många träd och stora gräsytor som gör den till en populär picknickpark. Berg och kullar ger parken många rum och undangömda platser. I parken finns friluftsteater, hundrastgård, musikpaviljong, koloniområde och lekplats.

Parken är uppdelad i två delar. På den västra kullen som är mer parklik ligger Sofia kyrka omgiven av stora grässluttningar. Här finns också ”blomsterberget” och Groens malmgård ligger vid Lilla Mejtens gränd. På malmgårdens tidigare ägor finns idag magnolior och en staty till Elsa Borgs minne, en större plan gräsyta för lek och spring samt Groens boské med 1700-talslindar.

På den östra kullen som är mer naturlig av sin karaktär finns friluftsteater, musikpaviljong och lekplats. Här ligger också Barnängens koloniområde samt en stor hundrastgård. I parkens mitt finns en stor grusplan, där det sedan 2008 finns ett café sommartid. Vintertid är det populärt att åka pulka i delar av parken.

Det finns ett flertal entréer till parken, varav många är trappor från omgivande gator. Huvudentrén ligger vid Lilla Mejtens gränd.

Historik

”Hvita berget” började ordnas som park 1888 då en uppfartsväg anlades. 1895 började ett större antal träd planteras och en lekpark och gångvägar anlades. Sofia kyrka invigdes 1906. Planteringsarbetena fortsatte fram till 1924. År 1954 invigdes parkens berömda friluftsteater.

Den gamla trähusbebyggelsen var först tänkt att rivas när parken anlades. Tack vare bland annat Anna Lindhagen valde man att spara flertalet. År 2006 togs ett program fram för hur parken bör upprustas. Upprustningsarbetet påbörjades 2007 med träd- och vegetationsvård och en upprustning av lekplatsen. Våren 2008 upprustades vägar, planteringar, trappor, musikpaviljong och teaterplatsen.

Mer information

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Södermalms stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 12 000 (växel)
E-post
E-post soder@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad