Foto: Lennart Johansson

Årstafältet

Under de närmaste åren kommer en del av Årstafältet att bli bostadsområde och en annan del blir stadspark.

Stockholms stad planerar för cirka 6 000 bostäder till 15 000 nya invånare på Årstafältet. Arbete pågår i den tidigare landskapsparken och, förutom att nya bostäder byggs, görs en stor del av området (cirka 30 hektar) till en stadspark. Stadsparken kommer att erbjuda ett rikt utbud av upplevelser för alla och rum för nya aktiviteter.

Delar av Årstafältet är tillgängliga under byggtiden. Du kan besöka hundrastgården, promenera och cykla på vissa parkvägar. Gång- och cykelvägar innanför byggstängsel går inte att använda. Parkeringen intill golfen, med infart från Östbergavägen, finns kvar tillsvidare.

På Stockholm växer finns mer information om vad som händer på Årstafältet.

Läs även

Kontakt

Öppet just nu

Trafikkontoret

Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Telefon
Telefon 08-508 27 200 (växel)
E-post
E-post trafikkontoret@stockholm.se

Uppdaterad