Foto: Lennart Johansson

Järvafältet

Kulturreservatet Järvafältet erbjuder besökare fina naturupplevelser med både fält och skogar – långt bort från stadens brus.

Järvafältets status som kulturreservat innebär ett särskilt innehåll och krav på speciell skötsel från staden. Här finns både fält och skogar, många olika naturtyper samt ett flertal gårdar. Ett nätverk av gångvägar tillgängliggör området för dess besökare. Fältet är också ett intressant resmål för förskole- och skolklasser.

Hanstaskogen

I Järvafältets förlängning finns Hanstaskogen. Här erbjuds besökare en stor naturupplevelse i den vackra urskogen.

Foto: Johan Pontén

Igelbäckens kulturreservat

Från Säbysjön i norr till Edsviken i söder rinner den 10 kilometer långa Igelbäcken. Bäcken är känd för att inhysa den sällsynta fiskarten grönling. Igelbäcken är ett av Stockholms mest skyddsvärda vattendrag.

Foto: Johan Pontén

Karta

Läs även

Kontakt

Öppet just nu

Trafikkontoret

Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Telefon
Telefon 08-508 27 200 (växel)
E-post
E-post trafikkontoret@stockholm.se

Uppdaterad