En person sitter på en parkbänk på en kulle omgiven av träd.
Foto: AJ Landskap

Kronobergsparken

Kronobergsparken ligger i änden av Drottningholmsvägen och nära Fridhemsplan. Parken är välbesökt och används för lek, promenader, picknick och för en stunds avkoppling.

Parken är en av Stockholms karaktäristiska bergsparker och ligger på en höjd med slingrande gångvägar, stora böljande gräsytor och många värdefulla träd. I parken finns många olika arter av träd, till exempel persisk ek, pyramidalm, asklönn, blodlönn, silverlönn, luddhagtorn, getapel och cembratall.

I parken finns en populär parklek, en hundrastgård, en mindre bollplan samt ett utomhusgym. Vintertid finns här fina pulkabackar om vädret tillåter.

I parken finns också en judisk begravningsplats som inrättades 1787.

Konst i parken

Parken fick 1979 sitt hittills enda konstverk Ikaros med drake av Barbro Liljander.

Historik

Parken utformades ursprungligen enligt 1890-talets estetiska ideal med slingrande gångvägar och stora träd. Stockholms första stadsträdgårdsmästare Alfred Medin var den som fick uppdraget att omvandla det outnyttjade bergspartiet till grönskande park. Den kala och otillgängliga marken fylldes upp med sopor och matjord. Parken började anläggas 1891 och stod klar 1912.

Innan parken anlades stod Kronkvarnen på Kronobergets norra sida. Den brann ner 1835.

Upprustningar under 2000-talet

År 2001 genomfördes en upprustning av parkens sydvästra del. Vid en upprustning 2002 till 2003 fick parken en ny och mer tillgänglighetsanpassad entré från Kronobergsgatan, lekplatsen rustades upp och trädbeståndet gallrades.

Under åren 2012 till 2013 rustades den sydvästra entrén och utomhusgymmet anlades. Samtidigt renoverades gångbanor, ränndalar, soffor och en rundel med sittplatser ovanför gymmet. Flera träd och lökväxter planterades.

Lekplatsen renoverades senast 2016.

Mer information

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs även

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 08 000 (växel)
E-post
E-post kungsholmen@stockholm.se

Tyck till om trafik- och utemiljö

Har du frågor, ser du något som är trasigt eller vill du skicka in en idé? Använd appen Tyck till.

Du kan även ringa oss för att felanmäla.

Telefon: 08-651 00 00

Uppdaterad